კირქვის სვეტისებრი 40 მეტრიანი კლდე ჭიათურის მუნიციპალიტეტში მდებარეობს. სვეტის თავზე შემორჩენილია ეკლესიის ნაშთი, კრიპტა (აკლდამა), სენაკები, მარანი და გალავანი.